Delovi po želji kupaca

Često postoji potreba za izradom velikog broja delova različite namene, čiji je polazni oblik profil, cev, šipka ili lim od aluminijuma ili njegovih legura. U zavisnosti od hemijskog sastava i termo mehaničkih parametara obrade, aluminijumske legure mogu imati veoma širok spektar mehaničkih osobina (neke specijalne legure mogu da imaju čvrstoću koja premašuje i čvrstoću čelika).

Na slikama su prikazani neki profili od legura 6060, 6063 o 6082 kao i delovi dobijeni daljom mašinskom obradom i obradom deformisanjem. Ovakve legure se mogu primenjivati za:

 

  • Konstrukcije za šatore
  • Nadstrešnice
  • Delovi za šarke za različite primene
  • Delovi za kamionske brave
  • Namenski delovi za specijalne mašine i uredjaje