Rukohvati

Aluminijumski rukohvati su izrađeni od cevi prečnika 32x2mm, legure 6060.Na krajevima se nalazi veza za povezivanje rukohvata sa vratima ili kapijom. Standardno se proizvodi u 4 oblika – tipa: R-1. R-2, R-3 i R-4. Površinska obrada može biti eloksirani aluminijum, elektrohemijski obojen ili plastificiran po ton karti RAL. Po zahtevu kupaca moguća je izrada rukohvata drugačijih oblika i dimenzija, na osnovu dostavljenog crteža.

INOX rukohvati se proizvode od Inox cevi dimenzija 40 x 1.5mm i dimenzija 28 x 2mm. Opremljeni su vezama za povezivanje sa vratima. Površinska obrada može biti polirana (sjajna) ili satinirana (mat). Standardne dužine rukohvata su 1000mm, 1500mm i 2000mm, sa dva elementa za vezivanje. Po zahtevu kupca dužina rukohvata može biti promenjena. Za dužine veće od 2000mm preporučuju se tri vezna elementa.