Aluminijumski rukohvati za vrata

Aluminijumski rukohvati su izrađeni od cevi prečnika 32x2mm, legure 6060.Na krajevima se nalazi veza za povezivanje rukohvata sa vratima ili kapijom. Standardno se proizvodi u 4 oblika – tipa: R-1. R-2, R-3 i R-4. Po zahtevu kupaca moguća je izrada rukohvata drugačijih oblika i dimenzija, na osnovu dostavljenog crteža.

Površinska obrada može biti eloksirani aluminijum, elektrohemijski obojen ili plastificiran po ton karti RAL.