Nagazni limovi

Standardni limovi su:

  • 1,0 / 2,0 x 1000 x 2000mm
  • 1,5 / 2,5 x 1000 x 2000mm
  • 2,0 / 3,0 x 1000 x 2000mm
  • 3,0 / 4,0 x 1000 x 2000mm
  • 4,0 / 5,0 x 1000 x 2000mm
  • 5,0 / 6,0 x 1000 x 2000mm
  • materijal za izradu je najčešće 5754 H114 (AlMg3)
  • po zahtevu moguće je izraditi i nagazne limove posebnih dimenzija