Aluminijumske ograde

Konstrukcija aluminijumskih ograda je izvedena od aluminijumskih cevi koje su međusobno povezane zglobnim vezama. Noseći stubovi se povezuju čeličnim ankerima i to vertikalnom vezom na stepenik ili bočnom vezom sa strane stepenika, zavisnosti od stanja na samom objektu ili po zahtevu naručioca. Površinska obrada može biti od eloksiranog aluminijuma, elektrohemijski obojena ili plastificirana po ton karti RAL.

Zglobne veze omogućavaju savladavanje različitih visina, različitih uglova i krivina kao i bržu montažu na objektu.