Profili za američke plakare

  • dužina profila L=6m i 5.4m
  • materijal 6060 (AlMgSi 0.5)
  • eloksiranu u E0
  • moguće je eloksirati i plastificirati u bojama prema zahtevu

Vertikala (ŠP. 1696) g= 0.442 Kg/m²

Gornji ram (M. 5306) g=0.277 Kg/m²

Vertikala (ŠP. 1695) g= 0.417 Kg/m²

Donji ram (M. 5308) g=0.522 Kg/m²

Pregradni ram (M. 5307) g=0.228Kg/m²

Gornja šina (M. 5304) g= 0.855 Kg/m²

Donja šina (M. 5305) g= 0.311 Kg/m²